Search
Close this search box.

جراحی های درمانی

  • افتادگی مثانه و رحم
  • کورتاژ تشخیصی و درمانی
  • هیسترکتومی
  • برداشتن فیبرومهای رحمی
  • لاپاروسکوپی

امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا جراحیهای باز با برشهای بزرگ شکمی رفته رفته جای خود را به روشهای جراحی کم تهاجمی با برشهای کوچک پوستی و با استفاده از دوربین و ابزارهای پیشرفته لاپاروسکوپی میدهند. در کشور ما نیز استفاده از لاپاروسکوپی(جراحی درون بین) بتدریج جایگزین روشهای جراحی معمول (جراحی باز ) میشود . و کسب مهارت انجام این روشهای جراحی برای جراحان ضروری است. از فوائد مهم لاپاروسکوپی برشهای کوچک شکمی است اکثرا ۳ تا ۴ برش در حد ۱۰ میلی متر و کمتر که از نظر زیبایی برای بیمار مهم است .درد بسیار کمتر بعد از جراحی و دوران نقاهت کوتاهتر و باز گشت سریعتر بیمار به کار و زندگی معمول از فوائد مهم دیگر لاپاروسکوپی است . در رشته زنان جراحی کیستهای تخمدان، حاملگی خارج از رحم، بستن لوله، خارج کردن رحم یا هیسترکتومی ، خارج کردن فیبرومهای رحمی و بیماری اندومتریوز و در نهایت بعضی از سرانهای زنان توسط لاپاروسکوپی امکانپذیر میباشد.

هیستروسکوپی

هیستروسکوپی روش جراحی است که با استفاده از دوربین داخل رحم قابل مشاهده است و جهت تشخیص پاتولوژیهای رحم و درمان بکار میرود. خروج پولیپهای رحی ، فیبرومهای زیر مخاطی، برداشتن سپتومهای رحمی (دیواره های داخل رحمی مادر زادی که باعث سقط میشوند) بااستفاده از هیستروسکوپ قابل انجام است .