Search
Close this search box.

غربالگری و تشخیص سرطان های زنان

  • سرطان پستان
  • سرطان دستگاه تناسلی
  • کولپوسکوپی

کولپوسکوپی عبارت است از مشاهده سرویکس(دهانه رحم ) با استفاده از دستگاه کولپوسکوپ که درشتنمایی در ابعاد متفاوت دارد و با استفاده از آن میتوان جزئیات بیشتری از ضایعات دهانه رحم را مشاهده کرد و در صورت لزوم از آنها نمونه برداری کرد.
:کولپوسکوپی در موارد زیر انجام میشود
پاپ اسمیر غیر طبیعی
زخمهای دهانه رحم مقاوم به درمان داروئی
لکه بینی و خونریزی بعد از مقاربت
لکه بینی با علت نامعلوم
ظاهر غیر طبیعی دهانه رحم
سایقه و وجود ویروس زگیل تناسلی یا HPV
ترشحات واژینال مقاوم به درمان

کولپوسکوپی در حال حاضر هزینه ای حدود ۶۰۰ هزار تومان دارد .