دکتر اشرف دهقانی

بایگانی بارداری و زایمان

بارداری و زایمان

مراقبت های دوران بارداری

مراقبتهای بارداری به ۳ دسته زیر تقسیم می شود :  ۱)مراقبتهای قبل از بارداری ۲)مراقبتهای دوران بارداری ۳)مراقبتهای پس از زایمان مراقبت های مهم در

بارداری و زایمان

بارداری پس از ۳۵ سالگی

در سالهای اخیر بخصوص در مناطق شهری شاهد تقاضای بارداری در سنین بالا هستیم. ملزومات زندگی مدرن اقتضا می‌کند زوجهای ما و بخصوص بانوان ما

بارداری و زایمان

تعیین زمان سزارین

یکی از چالشهای زنان باردار و پزشکان متخصص زنان تعیین زمان انجام سزارین در مواردی است که از قبل نوع زایمان مشخص شده است و