Search
Close this search box.

بایگانی جراحی های ترمیمی و زیبایی زنان

آشنایی با روش های خاص جوان سازی واژن
جراحی های ترمیمی و زیبایی زنان

جوانسازی واژن در کرج

واژن در کل یک کانال عضلانی می باشد که تا قسمت گردن رحم این بخش ادامه دارد. واژن دو قسمت دارد که به نام لابیای