Search
Close this search box.

بایگانی تشخیص تخمدان پلی کیستیک

تخمدان پلی کیستیک چیست؟
مطالب کلی

تخمدان پلی کیستیک چیست؟

    تخمدان پلی کیستیک چیست؟ کیست های ریز در داخل تخمدان است که معمولا با اختلالات هورمونی و تاخیر قاعدگی همراه است. تعداد زیادی