دکتر اشرف دهقانی

بایگانی جراح زنان کرج

چرا عفونت واژن در بارداری به وجود می‌آید؟
مطالب کلی

عفونت واژن در بارداری چیست؟

از جمله مواردی که بسیاری از مادران باردار را نگران می‌کند، دچار شدن به عفونت واژن در بارداری است. عفونت واژن در صورت تشدید می‌تواند بسیار