دکتر اشرف دهقانی

بایگانی روش های جوان سازی واژن

آشنایی با روش های خاص جوان سازی واژن
جراحی های ترمیمی و زیبایی زنان

جوانسازی واژن در کرج

واژن در کل یک کانال عضلانی می باشد که تا قسمت گردن رحم این بخش ادامه دارد. واژن دو قسمت دارد که به نام لابیای