Search
Close this search box.

بایگانی متخصص زنان کرج

بهترین دکتر زنان کرج
مطالب کلی

بهترین دکتر زنان کرج

      بهترین دکتر زنان کرج : خانم دکتر اشرف دهقانی می باشد که یکی از بهترین و مجربترین پزشکان است. ایشان دارای تجربه

چرا عفونت واژن در بارداری به وجود می‌آید؟
مطالب کلی

عفونت واژن در بارداری چیست؟

از جمله مواردی که بسیاری از مادران باردار را نگران می‌کند، دچار شدن به عفونت واژن در بارداری است. عفونت واژن در صورت تشدید می‌تواند بسیار